Solidaire economie

Ik denk dat we ons een economie moeten beginnen voorstellen die niet geobsedeerd is door economische groei, een economie waarvan het doel niet is om winst te maximaliseren maar om hoge kwaliteit te leveren, jobs te voorzien die voldoening schenken en goederen en diensten te produceren die mensen echt nodig hebben.

In een solidaire economie is “de mens de maat van de dingen“. Dit is de basis van het ontwikkelingswerk van EVA dat zich richt op mensen en hun ontplooiing.

Een solidaire economie vertrekt vanuit de aanwezige behoeften en reële noden van buurtbewoners, klanten en medewerkers. Deze behoeften worden met andere woorden niet kunstmatig gecreëerd, noch wordt op zoek gegaan naar het spreekwoordelijke “gat in de markt”. Het dienstenaanbod van EVA biedt effectieve antwoorden op reële noden. Het centrale doel is immers het welzijn van mensen te verhogen.

De keuze voor gender en diversiteit is voor EVA een belangrijk fundament van de solidaire economie. Een solidaire economie erkent en verdedigt de gelijkheid in de praktijk tussen mensen (recht op wonen, recht op zorg, recht op onderwijs, opvang, werk,…)  én erkent tegelijkertijd het verschil tussen mensen. Mensen hebben immers gemeenschappelijke noden wat betreft zorg, opvang, wonen, werk… maar de antwoorden die zij zoeken, verschillen afhankelijk van hun levensfase, socio-economische situatie, gezinssamenstelling, herkomst, levensbeschouwing, sekse, etc. Deze gender- en diversiteitsbewuste benadering krijgt eveneens vorm in EVA’s personeelsbeleid.

Een solidaire economie is participatief, verbindt mensen, deelt verantwoordelijkheid en versterkt onderlinge solidariteit. Innovatie ontstaat omdat EVA creatieve antwoorden zoekt op noden van mensen. Dit gebeurt in volle betrokkenheid met de toekomstige gebruikers en medewerkers. De EVA-initiatieven zijn laagdrempelig, vergroten de leefbaarheid en versterken de buurtweefsels.

EVA’s benadering van de solidaire economie vertrekt vanuit het lokale niveau met een open vizier op de wereld. De wereld is aanwezig in de buurt en maakt er onlosmakelijk deel van uit. De zorg voor duurzaamheid voor de huidige en toekomstige generaties, omgeving  en samenleving is daarbij een blijvend aandachtspunt.