Methodiek

De ontwikkeling van innovatieve initiatieven verloopt in fasen en de rol die EVA hier als ontwikkelingsstructuur in speelt, varieert naargelang de fase.

Hoe ontwikkelt EVA ?

Fase 1: Voorbereidingsfase

EVA ontwikkelt op basis van haar visie op solidaire economie een embryonaal projectidee. Via een proces van co-constructie met haar bestuursleden en met haar netwerk krijgt dit idee verder vorm. Eenmaal er consensus is over de grote lijnen worden middelen gezocht voor het verdere ontwikkelingswerk.

P1020004

Fase 2: Ontwerpfase

 

In deze ontwerpfase wordt het summiere projectidee verder geëxploreerd. Dit doen we in rechtstreekse betrokkenheid (“co-constructie“) met de toekomstige gebruikers.

Zowel het Bricoteam als BILOBA zijn het resultaat  van een dergelijk reflectieproces dat door EVA vzw in de Brabantwijk werd opgezet. Zeventig mensen van diverse origine en met een verschillende betrokkenheid op de problematiek kwamen hiervoor samen.
 

Of het project als afzonderlijke structuur dan wel binnen EVA vzw of in samenwerkingsverband met anderen ontwikkeld wordt, wordt in deze fase beslist. Sowieso is het de bedoeling dat de toekomstige projectverantwoordelijke zo vroeg mogelijk aan de slag kan. Zij of hij krijgt weliswaar de volle ondersteuning van EVA vzw maar ontwikkelt wel zijn/haar eigen project. In deze fase starten de eerste dienstverlenende activiteiten op. Op basis van deze praktijkervaringen krijgt het initiatief verder “body”. De rol van EVA bestaat erin de projectverantwoordelijke en de nieuwe organisatie de volle ondersteuning  te bieden. Dit houdt onder meer het verfijnen van het project- en financieringsplan in, het bieden van praktische, logistieke en administratieve ondersteuning, het doorgeven van haar kennis en expertise, het ter beschikking stellen van haar netwerk, enz. EVA maakt in deze fase ook afspraken met de verantwoordelijke over het beheer van het initiatief.


Fase 3: Realisatiefase

In deze fase verwerft het project stabiliteit. Het projectplan wordt uitgevoerd, bijgestuurd waar nodig en er wordt op zoek gegaan naar verdere erkennings- en financieringsbronnen om het initiatief duurzaam te verankeren. Voor de verschillende managementdomeinen (personeel, vorming, communicatie, marketing, financieel) ontwikkelt EVA in samenwerking met de projectverantwoordelijke een beleid op maat van het project.

Fase 4: Consolidatiefase

Het project is uitgebouwd tot een stabiele organisatie met de nodige erkenning en financiering. De inbreng van EVA kan daardoor afnemen. Het initiatief maakt verder deel uit van het EVA-netwerk.