Karakteristieken

De ontwikkelingsorganisatie EVA bxl is een motor tot vernieuwing omdat

 Karakteristieken van EVA in beeld

  • EVA bxl erkent dat gender en diversiteit bronnen van kracht zijn. Door gender en diversiteit als uitgangspunt te nemen, dwing je jezelf op zoek te gaan naar creatieve antwoorden en werk je innovatief.

Via Elmer werd ingespeeld op de nood aan diversiteit in de kinderopvang en werd het mogelijk gemaakt dat ouders die een opleiding volgen of in moeilijke familiale omstandigheden zitten, toch toegang kregen tot opvang.

  • EVA bxl  durft tegen de stroom in te varen, gaat op zoek naar vernieuwing en toont dat er alternatieve oplossingen zijn. EVA bxl is de luis in de pels.

EVA bxl staat, samen met de andere partners, aan de wieg van  BILOBA dat toont dat er alternatieve modellen voor de opvang en zorg voor senioren mogelijk zijn, en dat op maat van een diverse groep van mensen, binnen een kansarme wijk. 

  • EVA bxl een stem geeft aan de  rechtstreeks betrokkenen. Dat vertaalt zich in de manier waarop noden gedefinieerd worden, of hoe alternatieve oplossingen tot stand komen, en in de manier waarop het werk achteraf georganiseerd wordt. Gebruikers en medewerkers zijn actor en dragen mee verantwoordelijkheid. Dit proces noemt EVA co-constructie.

 In het verschenen boek “Mensen maken de Stad”, licht EVA in het artikel “Vergrijzing in een multiculturele en kansarme buurt, een buurthuis als antwoord.” toe, hoe  co-constructie bij de ontwikkeling van BILOBA aan de basis ligt.

DSCF2154              Ideation04

 

  • EVA garant staat voor de duurzaamheid van de initiatieven die zij ontwikkelt. EVA beschikt over een uitgebouwd netwerk van partners en heeft een rijkdom aan knowhow en ervaringen opgebouwd dat opnieuw ingezet wordt bij de ontwikkeling van een nieuw initiatief. EVA zorgt ervoor dat projecten niet van nul moeten beginnen.

De ervaringen bij de ontwikkeling van BILOBA  en het netwerk aan contacten bij de gewestelijke administraties worden opnieuw ingezet voor de ontwikkeling van de Liedtssite.  Ze weet als geen ander haar weg te vinden binnen het Brusselse kluwen.

  • EVA de handen uit de mouwen steekt, berekende risico’s neemt en  bestuursverantwoordelijkheid draagt. Vernieuwende projecten hebben immers een dragende structuur nodig om van start te kunnen gaan. Ook met externe partners slaagt EVA vzw erin samenwerkingsverbanden en structuren op te zetten die  baanbrekend zijn en die de Brusselse bevoegdheidsgrenzen  flexibel toepast.

Voor de realisatie van BILOBA werkte EVA samen met de Maison Médicale du Nord  en Aksent.  Zij richtten samen de coöperatieve vennootschap van sociaal oogmerk E.MM.A  op, die erin slaagt om een conventie af te sluiten met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, de Brusselse Regering en de Schaarbeekse Haard zodat 15  sociale appartementen kunnen gerealiseerd worden.  En ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Brusselfonds ondersteunen dit initiatief.   

  • EVA vormt een netwerk van gelijkgezinden en faciliteert de contacten tussen de verschillende verantwoordelijken.

De EVA projecten worden allemaal opgebouwd op basis van dezelfde visie. De verantwoordelijken dragen gelijkaardige bekommernissen. Zij weten mekaar te vinden bij concrete vragen.