2016

CULTUURSENSITIEVE ZORGAMBASSADEUR 2016 -2017 

In de stedelijke volksbuurten –  superdivers en met hoge armoedecijfers – krijgen thuiszorgdiensten nog weinig vragen van senioren met een migratieachtergrond. Ze hebben nood aan zorg, maar kennen het aanbod niet of stellen de vraag niet. Tegelijk kennen de thuiszorgmedewerkers die superdiverse context minder goed of ze voelen er zich minder comfortabel bij. Er gaapt dus een kloof tussen het aanbod en de nood van de oudere bewoners.

Daarnaast zijn er in diezelfde buurt heel wat werkzoekenden met (mantelzorg)ervaring die van zorgdragen hun beroep willen maken. Dit potentieel wordt onderbenut, terwijl net hun talenten kunnen ingezet worden om bij kwetsbare gezinnen aangepaste zorg te bieden.

Wat kunnen thuiszorgorganisaties  doen om het vertrouwen te winnen van senioren in deze multiculturele wijken?  Hoe kunnen werkzoekende mantelzorgers met migratieachtergrond worden ingeschakeld bij de zorg voor ouderen uit hun buurt?

Deze vragen vormden de kern van het project ‘cultuursensitieve zorgambassadeurs’ met als opzet  de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en vanuit de noden van de gebruiker(s) concrete oplossingen te zoeken. Het project kende twee parallelle trajecten: voor de werkzoekende met mantelzorgervaring ontwikkelden we een leerwerktraject tot cultuursensitieve zorgambassadeur. De zorgprofessionals van de thuiszorgdiensten kregen een training cultuursensitieve zorg.

                                                    

Samen met Maks vzw werden er verschillende digital story’s gecreëerd die de individuele verhalen van de cultuursensitieve zorgambassadeurs in beeld hebben gebracht. De digital story’s geven de deelnemers de kans hun ‘breder’ verhaal te vertellen in relatie tot het traject van cultursensitieve zorgambassadeur en doet hen reflecteren over hun ‘potentieel’ en de ervaring.

De video’s zijn te bekijken door op één van de onderstaande afspeelknoppen te drukken, waarna u rechtstreeks wordt doorgestuurd naar de gekozen digital story.

 

JE WEET NIET WAT JE MIST

Op dinsdag 21 november 2017 presenteerden wij op het reflectiemoment ‘Je weet niet wat je mist‘ onze projectervaringen en nodigden wij experten uit tot een kritische reflectie. Meer dan 100 participanten waren aanwezig op deze studievoormiddag. Het reflectiemoment was een pleidooi om het potentieel van mensen uit diverse horizonten in te zetten om samen met de thuiszorgdiensten te bouwen aan een meer cultuursensitieve zorg voor de senioren van morgen.

Verder is de totstandkoming en het resultaat van dit project te lezen in de publicatie  ‘Je weet niet wat je mist. Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt’. Deze publicatie omvat meerdere bundels en kunt u onderaan downloaden:

1. JE WEET NIET WAT JE MIST: Projectinzet, aanpak en aanbevelingen

2. VORMING – WERKEN IN DE ZORG:  Cursusmateriaal voor werkzoekenden;

3. CULTUURSENSITIEVE ZORG VOOR OUDEREN IN THUISZORGDIENSTEN:  Cursusmateriaal voor zorgprofessionals;

4. EVALUATIE VAN HET PROJECT: Het proces en de resultaten door een wetenschappelijke bril.

 

Het project werd ook in beeld gebracht in een  kortfilm, te bekijken via DEZE link.

 

Foto’s

           

 

PARTNERS

Het project is het resultaat van de partnerschap tussen EVA vzw, VUB Belgian Ageing Studies en het Kenniscentrum WWZ.

Het project was nooit mogelijk geweest zonder de inzet van de cultuursensitieve zorgambassadeurs (Aïcha, Aïssata, Fatima, Fouzia, Mohamad, Ronke, Sohaila, Tanvir, Yvonne) , de operationele partners (Aksent, Familiehulp Brussel, Thuiszorg Brabant, Solidariteit voor het Gezin Brussel) en de opleidingspartners (Groep Intro, Odisee – Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen).

Het project kon rekenen op de steun van ESF-Vlaanderen, van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Welzijn.

 

Afbeelding2