Met stilzitten, beweegt er niets

We gaan – actief – op zoek naar heersende maatschappelijke noden en doen er iets aan. Niet zomaar op eigen houtje, wel altijd in overleg met betrokken partijen. Wij kijken niet naar gender, leeftijd, culturele afkomst, sociaaleconomische status of religieuze overtuiging, maar zien de kracht, het talent en het potentieel van elke mens. En daar gaan we mee aan de slag.

Het hart van EVA bxl

Onze kernwaarden zijn heilig. Intern en extern zijn ze ons uithangbord, ze vertellen no matter what een helder, sterk en eenduidig verhaal en houden onze neuzen in dezelfde richting.

 • Solidair in diversiteit

  We creëren nieuwe vormen van samenwerking en maken verbinding ondanks of beter dankzij verschillen in herkomst, taal, gender, culturele referentiekaders, leeftijd.

 • Creatief en innovatief

  Het kan anders. Dat bewijst EVA bxl. In onze initiatieven gaat iedereen, maar dan ook ie-de-reen vooruit.

 • Co-creatie

  Wij zweren bij hecht en transparant samenwerken. De wijsheid en het engagement van elke betrokken partij zijn voor ons onmisbaar. Wie actief
  luistert, begrijpt. Wie begrijpt, vindt oplossingen.

 • Consequent

  Woorden worden daden en resulteren in innovatieve projecten, voor en door
  alle betrokkenen.

Een goed begin

Bij elk project is onze eerste stap – altijd – de dialoog. Geen mono en solo bij EVA bxl, maar co-constructie. We praten met de betrokkenen zodat we de maatschappelijke noden (h)erkennen èn perfect begrijpen.

Daarna steken we de koppen bij elkaar, op zoek naar innovatieve oplossingen. Uit die brainstorms worden voorbeeldprojecten geboren en opgezet in verschillende soorten en vormen. We hebben allemaal één doel voor ogen: mogelijkheden creëren voor een hoger inkomen, waardig werk en ruimere ontplooiingskansen.

Iedereen – ja, iedereen – vooruit

Iedereen heeft recht op goed onderwijs, warme zorg, degelijke huisvesting, betaald werk.

Helaas vertelt de realiteit een ander verhaal. Regels van voorzieningen en (zorg)systemen zijn vaak niet afgestemd op diversiteit en het stedelijke leven-zoals-het-is.

Vooral (laaggeschoolde) Brusselaars met weinig inkomen of een migratieachtergrond vallen daardoor uit de boot. Daarom gaat EVA bxl constructief op zoek naar alternatieven voor een inclusieve, solidaire samenleving.

En als we zeggen iedereen vooruit, bedoelen we ook iedereen: gebruikers, medewerkers, vrijwilligers, partners; als we met z’n allen stappen in de goeie richting zetten, groeien we als organisatie en als individu.

Veerkracht aan de macht

Wij zijn ervan overtuigd: wie werkt, voelt zich verbonden met de maatschappij. En dat gaat gepaard met goeie energie en zelfrespect. EVA bxl steekt een forse tand bij om – waar mogelijk – opportuniteiten te creëren.

Ook op persoonlijk vlak is vooruitgang belangrijk. Een netwerk hebben, erkend worden voor expertise of de kans krijgen talenten te ontwikkelen: onze co-creatieve aanpak maakt telkens het verschil.

Als instellingen en voorzieningen inclusief zijn, plukt de samenleving daar de vruchten van. Een veerkrachtige maatschappij speelt adequaat in op actuele noden en voorkomt in plaats van te genezen.

Van wrijving tot glans

Of we dan niet vaak de wind van voren krijgen? Natuurlijk, dat gebeurt. Wrijvingen horen erbij. Maar wij laten ons niet snel uit het lood slaan. En beseffen dat sensibiliseren en verandering tijd vragen.

De oplossingen die we met betrokkenen bedenken voor de hedendaagse sociale problemen, testen en evalueren we grondig. Daarom staan we altijd als een blok achter onze initiatieven. Want de projecten bewijzen dat niet alleen onze gut feeling goed zit, maar ook dat onze expertise daadwerkelijk loont.