ADZHIS: Rapport

EVA bxl werkt samen met enkele gemotiveerde partners aan een innovatief model van inclusieve buurtzorg voor ouderen in de wijk Helmet in Schaarbeek. Het model wordt door en voor ouderen opgebouwd.

Senioren in kwetsbare Brusselse buurten herkennen zich nog te weinig in het (thuis)zorgaanbod en doen er dus zelden een beroep op. Omdat de referentiekaders van professionele zorgdiensten strak geregeld zijn, is er nood aan meer flexibiliteit.

Dankzij het Co-Create programma van Innoviris, hebben we in de eerste projectfase onderzocht welke randvoorwaarden nodig zijn om het welzijn en de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren. We organiseerden workshops waar zorgprofessionals maar ook vrijwilligers, senioren en mantelverzorgers aan deelnamen. Er lag een schat aan informatie en daarmee zijn we aan de slag gegaan. Samen met de betrokkenen ontwikkelden we een prototype van een inclusieve buurtzorgdienst voor ouderen.

Wil je meer weten? Lees dit rapport via deze link.

Terug