CitizenDev: wijkontwikkeling voor, door en met burgers

EVA bxl nam deel drie jaar lang deel aan het actieonderzoek CitizenDev. Het onderzoek constateert dat het merendeel van de Brusselaars geen toegang heeft tot beslissingsprocedures, op gespannen voet staat met de overheid en geconfronteerd wordt met discriminatie. De ham-vraag van dit onderzoek: Hoe betrek je deze mensen bij het ontwikkelen van hun wijk?

Een handvol terreinwerkers en onderzoekers en een aantal sleutelfiguren gingen met die vraag aan het werk in drie Brusselse gemeenschappen. Hun missie: een cultuur van burgerinitiatief en solidariteit doen groeien van onderuit. Hun codewoorden: valoriseren, verbinden, zelfbeheer, groepsanalyse, politieke interpellatieā€¦ Hun resultaten: genoeg om er een hele publicatie mee te vullen.

Ontdek alle ervaringen en lessons learned in de publicatie via deze link

Het project CitizenDev werd gedragen door BRAL, EVA bxl, de Community Landtrust Brussels en onderzoekspartners Sasha/ULB en CES/USaint Louis. Het project kreeg steun van Innoviris in het kader van Co-Create.

Terug