De arbeidsmarkt toegankelijker maken voor verborgen en onbenutte talenten

Elk talent verdient een plaats op de arbeidsmarkt, maar wanneer je kijkt naar de arbeidsmarkt merk je al snel dat mensen met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn. Hun talent wordt door recruiters vaak over het hoofd gezien terwijl ze het al moeilijk hebben om tot de arbeidsmarkt toe te treden. De barrières zijn o.a. het onderwijsniveau, de talenkennis en het sociaal netwerk.

Eendracht maakt macht

Iedereen die een voet in Brussel heeft binnengezet, weet hoe divers onze hoofdstad is. Is het dan geen zonde als al dat talent niet onder de aandacht komt? Het werd dus hoog tijd om er iets aan te doen.

Dit problematiek overschrijdt het nationaal niveau waardoor een transnationaal ESF-project hiervoor perfect was. Het EME-project werd geboren: Empowering Migrants for Employment.  Samen met onze partners uit Finland en Zweden hebben we onze handen uit de mouwen gestoken om dit problematiek aan te pakken. Door al onze kennis en ervaring met elkaar te delen, zijn we tot ideeën gekomen om de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond te verhogen.

En wij in al dat?

Samen met onze partners hebben we allerlei projecten tot stand gebracht. In Brussel hebben we het ESF-project Cultuursensitieve Zorgambassadeurs: Valoriseren van talenten+ opgestart. Een project dat zich richt tot mensen met enige ervaring in (in)formele zorg om hen op te leiden als cultuursensitieve zorgambassadeurs.

Onvoldoende kennis en ervaring bezitten, lager opgeleid zijn en/of een gebrekkige talenkennis hebben, wilt niet zeggen minder competent zijn. Dat zijn allemaal vooroordelen. Laten we al die vooroordelen opzijzetten en die verborgen en onbenutte talenten ontdekken.

Bekijk zeker ons project als je er meer over wilt weten.

We laten onze sporen na

Alle projecten die tot stand zijn gebracht, zijn verzameld op één plaats: de website van EME. Je vindt er allerlei informatie over het EME-project in het algemeen, maar ook nog alle aparte projecten met hun aanpak en diverse werkmethoden.

 

Met financiele steun van ESF (Vlaanderen en Europa)

Het EME-project werd gedragen door EVA bxl, TSL (Finland), Pitea Kommun (Zweden) en AFB (Zweden)

 

Terug