Mantelverzorgers beter ondersteund: een aanpak op niveau van een buurt!

In 2012 schreef EVA bxl een rapport ‘Mantelverzorgers beter ondersteund: een aanpak op niveau van de buurt!’. De projectaanvraag had de bedoeling om meer inzicht te verwerven in het werk dat door  mantelzorgers met een migratieachtergrond opgenomen wordt en hoe zij zelf kijken naar die informele zorg die zij dragen. De bedoeling was ook om inzicht te verwerven in de relatie tussen de formele zorgdragers en de informele zorgdragers. Bovendien stelden we ons de vraag of het mogelijk is om te werken met “brugfiguren” die  mantelzorgers met migratieroots in de wijk zouden kunnen ondersteunen. En zo ja, is het dan aangewezen om een aangepaste opleiding voor die brugfiguren – ervaringsdeskundigen voor te bereiden.

Het rapport werd gerealiseerd door EVA bxl met ondersteuning van het Federaal Impulsfonds voor Migranten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap – Departement Welzijn en Gezin.

Benieuwd? Lees het rapport via deze link

Terug