Masterclass ‘Taalcoaching met Het Begint met Taal’

Eind november kregen wij fantastisch bezoek van over de grens. Hanna en Elise staken vanuit Nederland met de trein de grens over. Twee dagen lang mochten ze een klein beetje Brussel opsnuiven, maar ons vooral veel leren en vertellen. Ze werken bij de Stichting Het Begint met Taal, een organisatie die via taalondersteuning alle nieuwkomers in Nederland optimaal wilt laten participeren in de samenleving. Zij zien taal en contact als het onmisbaar middel om deel uit te maken van de maatschappij. In het kader van het project ‘Samen voor een diploma’ organiseerde EVA bxl samen met het Huis van het Nederlands Brussel een masterclass rond taalcoaching. Samen voor een diploma is een onderzoeksproject van EVA bxl en gaat op zoek naar hoe mensen met een migratieachtergrond gestimuleerd en ondersteund kunnen worden in het Nederlandstalig hoger onderwijs. Taalondersteuning voor de (potentiële) studenten vormt hier een belangrijk onderdeel van. Samen met het Huis van het Nederlands Brussel wordt er onderzocht welke vorm dit kan aannemen. Het Begint met Taal kwam ons hierin inspireren.  

In twee sessies leerden we hoe Nederland via de landelijke organisatie ‘Het Begint met Taal’ vrijwilligers inzet om mensen te ondersteunen die Nederlands als vreemde taal leren. Het Begint met Taal ondersteunt lokale afdelingen die op hun beurt de vrijwilligers ondersteunen. De vrijwilligers worden gekoppeld aan nieuwkomers om samen Nederlands te praten. Niet elk contact neemt dezelfde vorm aan. Het Begint met taal zet vooral in op taalcoaching. Zij begrijpen hieronder een één op één ontmoeting tussen een vrijwilliger en een nieuwkomer. Maar er worden ook taalcafés georganiseerd, wat wij kennen als conversatietafels, waarbij een vrijwilliger het gesprek in een klein groepje initieert. Genoodzaakt door Corona startten ze bij de eerste lockdown de Kletsmaatjes op, een online versie van taalcoaching. Dit bleek een groot succes en zorgde voor een nieuwe groep van vrijwilligers die zich aanmeldden. Vooral jonge, werkende mensen vinden online makkelijker hun weg naar het vrijwilligerswerk van Het Begint met Taal. Hierdoor kunnen er meer nieuwkomers gekoppeld worden aan een vrijwilliger. De Kletsmaatjes vervult zo een nood en wordt dus verder uitgebouwd. Belangrijk is dat de ontmoeting, de gelijkwaardigheid en het contact centraal staan, maar daarnaast is het ook een belangrijke oefenkans in het Nederlands. Toch gaat het er niet over om het taalniveau van de nieuwkomer te verhogen, dat is de rol van de formele taallessen. Het gaat over het vergroten van het taalcontact van de nieuwkomer.  

Het Begint met Taal zorgt voor een duidelijk kader en structurele ondersteuning. Ze ontwikkelden een software die lokale afdelingen helpt om vrijwilligers aan nieuwkomers te koppelen en om de lopende trajecten te kunnen opvolgen. Daarnaast wordt er meestal een frequentie en termijn afgesproken voor de taalondersteuning. Dat geeft duidelijkheid aan zowel de vrijwilliger als de nieuwkomer, en de nieuwkomer krijgt op het einde van een traject een officieel certificaat. Als de taalvrijwilligers nood hebben aan inhoudelijke ondersteuning of inspiratie, zijn er vormingen die aangevraagd kunnen worden en per taalniveau zijn boekjes voorhanden die helpen om een gesprek te starten en stap per stap verder te gaan in het traject. De inhoud van de taalondersteuning kan, vooral voor de groepjes, variëren afhankelijk van het leerdoel van de nieuwkomer, bijvoorbeeld een zoektocht naar werk of het kunnen communiceren met de school van de kinderen.  

Het waren het twee boeiende dagen van uitwisseling en nieuwe inzichten. 5 zaken die wij zeker meenemen:  

  • Taalondersteuning (1 op 1 en in groepjes) organiseren met een grote groep van enthousiaste vrijwilligers is mogelijk! 
  • Zorg voor structurele en inhoudelijke ondersteuning van je vrijwilligers (vormingen, inhoudelijk materiaal, waardering, …)! 
  • Vrijwilligers zijn een diverse groep van mensen (gepensioneerden, jonge werkende mensen, studenten, …) en kiezen zelf de vorm die het best bij hun past (fysiek, online, ..)! 
  • Creëer een duidelijk kader voor de taalondersteuning (frequentie, duur, doel, …)! 
  • Het taalcontact is essentieel. Zeker in de Brusselse context is het creëren van oefenkansen Nederlands extra belangrijk!  

Wil je meer lezen over de werking van Het Begint met Taal? Neem is een kijkje op hun website.

Of benieuwd naar meer over Samen voor een diploma? Klik hier.

Hoe taalondersteuning er in Brussel uit ziet en/of zin gekregen om zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan? Alle info vind je hier!

Terug