Terug

2004 – Aksent

Aksent vzw ondersteunt ouderen en hulpbehoevenden zodat zij langer en op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Mensen kunnen bij de lokale dienstencentra in Schaarbeek en Evere terecht of krijgen hulp aan huis op een zeer flexibele en geïndividualiseerde manier. Daarnaast verzorgt Aksent een werkervaringstraject voor specifieke bewoners van het Brussels Gewest. Kortgeschoolde, langdurig werkzoekenden krijgen, via de operationele werkingen van Aksent vzw, werkervaring, opleiding en begeleiding naar een reguliere tewerkstelling.

Website: aksentvzw.be

EVA bxl was hier op haar best als creator.