Terug

1997 – Elmer

De kinderopvang Elmer is veelkleurig en divers. Elmer is in 1997 gestart als opleidings- en tewerkstellingsproject van EVA bxl met als doel tegemoet te komen aan de nood aan kinderopvang van ouders die opleiding wilden volgen, die hun administratie moesten regelen of plots een werkaanbod kregen. Sinds 2004 verwierf Elmer de eerste structurele erkenning van Kind & Gezin voor Elmer Noord en is de werking van Elmer verzelfstandigd in een eigen vzw.  

Website: http://www.elmer.be/

EVA bxl was hier op haar best als creator.