Terug

1999 – KureghemNET

In 1999 werd KureghemNET opgestart door EVA bxl met als doel betere arbeidskansen te creëren en de sociale samenhang en communicatie tussen bewoners te bevorderen. Bewoners, met name jongeren, kwamen in het buurthuis wel eens vragen of ze de computer mochten gebruiken. Dat bracht praktijkwerkers op het idee om een ontmoetingsplek te creëren waar bewoners terechtkunnen met hun digitale honger: KureghemNET, een atelier met een uitgebreide pc-infrastructuur, gekoppeld aan een opleidingsproject. Sinds 2006 maakt KureghemNET deel uit van Maks vzw. Maks vzw stimuleert bewoners uit Brussel om op zoek te gaan naar hun talenten en competenties. 

Website:  https://maksvzw.org/

EVA bxl was hier op haar best als creator.