Terug

2007 – Maison Biloba Huis

Maison BILOBA Huis, is een zorgzame woon- en leefomgeving voor senioren van diverse origine die in de Brusselse Brabantwijk leven. Het Maison BILOBA Huis bestaat uit een woonomgeving van 15 individuele appartementen voor senioren, een solidaire leefruimte en een onthaalcentrum voor senioren en voor al wie zorg draagt voor senioren. Het initiatief kon gerealiseerd worden dankzij een uniek samenspel van verschillende bevoegde overheden en de financiële inbreng van private partners via de coöperatieve vennootschap van sociaal oogmerk E.MM.A.

Website : http://www.maisonbilobahuis.be/

EVA bxl kroop hier in de huid van co-ontwikkelaar, samen met Maison Médicale du Nord en Aksent.