Cultuursensitieve zorgambassadeurs: Je weet niet wat je mist

Deze publicatie  is het resultaat van een unieke samenwerking tussen EVA bxl en een hele waaier aan partners: Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, VUB Belgian Ageing Studies, Aksent, Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg Brabant, Groep Intro en Odisee – Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. Samen hebben zij hun schouders onder het innovatieve project van cultuursensitieve zorgambassadeurs gezet. Deze publicatie is een terugblik op dit project. Maar is vooral een uitnodiging om met deze inzichten en inspiratie verder te werken in Brussel of in je eigen omgeving.

Waar gaat het precies over? Vanuit haar ervaring in de Brusselse Brabantwijk rond wonen en zorg, stelde EVA vzw vast dat thuiszorg vaak
een nobele onbekende is. Kwetsbare senioren doen amper een beroep op een thuiszorgdienst. Daarnaast zijn er in diezelfde buurt heel wat
werkzoekenden met (mantelzorg)ervaring die van zorgdragen hun beroep willen maken. We startten het project ‘Innovatief wijkzorgmodel
op maat van een kwetsbare buurt’, een titel waaruit ambitie spreekt. We onderzochten hoe we een brug konden slaan tussen deze nieuwe doelgroep en senioren uit de wijk. We deden daarbij een beroep op de expertise van ervaringsdeskundigen en zorgvoorzieningen.

  • Hoe spreken wij de talenten aan van werkzoekenden met zorgervaring die graag een rol willen opnemen als cultuursensitieve zorgambassadeur?
  • Hoe moet thuiszorg zich organiseren om die kwetsbare senioren te bereiken en de zorg te geven die ze nodig hebben?

Het project heeft ons geleerd dat er voldoende kiemen en aanknopingspunten zijn om de ingeslagen weg verder te exploreren en te versterken, binnen en buiten Brussel. Het staat als een paal boven water dat er onbenut talent is dat zich professioneel wil inzetten in de zorgsector en dat dit voor ouderen en thuiszorgdiensten een cadeau kan zijn.

In deze publicatie vind je 4 bundels:

 

Terug