Wijk in Actie: een verhaal van solidaire burgers

Nadat EVA bxl eerst mee aan het roer stond voor de ontwikkeling van het Maison BILOBA Huis, een innovatief woon- en zorginitiatief in de Brusselse Brabantwijk, was EVA bxl in diezelfde wijk even later de drijvende kracht achter het project informele zorg dat deel uitmaakte van de Zorgproeftuinen. Hier werd de basis gevormd voor het project ‘Wijk in Actie.

Het oorspronkelijke idee was om via een goed georganiseerd informeel zorgnetwerk ervoor te zorgen dat senioren zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis zouden kunnen blijven wonen. Al snel bleek dat het voor mensen niet evident is om een hulpvraag te stellen. En bovendien wilden we er voor zorgen dat senioren zo lang mogelijk een rol van betekenis kunnen blijven spelen in hun naaste omgeving: hun entourage, hun buurt. Het geloof in de kracht van mensen heeft ons overtuigd om onze aanpak aan te passen en aan de slag te gaan met de kracht en talenten van senioren, van burgers die in de wijk wonen.

 

“De senior zien we als iemand met potentieel die een rol speelt in de maatschappij, in de stad, in zijn wijk, in zijn omgeving, in zijn familie en niet als iemand die zorg nodig heeft, die een last is voor zijn familie en voor de maatschappij … en dit heeft een positieve weerslag op de fysieke en mentale gezondheid, de verbeterde levenskwaliteit en de veerkracht.”

 

De focus werd uitgebreid naar alle bewoners van de wijk en er werd ingezet op het tot stand brengen van wederkerigheid. Een groep solidaire burgers dragen het project Wijk in Actie.

Ontdek alle ervaringen en lessons learned in het draaiboek via DEZE LINK. 

 

De brochure werd mede mogelijk gemaakt door Zilver aan Zet, CERA.

Logo zilver aan zet met partners – LUCAS - Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy  Logo cera baseline NL   Wouter Beke — KU Leuven congressen

 

Terug