Terug

Together for a diploma

 

EVA bxl gaat de uitdaging aan om te onderzoeken wat er nodig is opdat (jong)volwassenen met migratieachtergrond nog een diploma hoger onderwijs behalen dat overeenstemt met hun talenten en professionele aspiratie. Op deze manier hopen we mensen met een migratieachtergrond, die nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs, een boost te geven.  

EVA bxl startte in samenwerking met Twisted studio, een bureau gespecialiseerd in Service Design, een vooronderzoek om de uitdagingen scherp te definiëren. Deze zijn ondertussen vertaald naar de onderzoeksvraag Hoe maken we van het (teruggaan) studeren in het hoger onderwijs van volwassenen met migratieachtergrond een succesverhaal?”. 

Dankzij ESF Vlaanderen kreeg EVA bxl de kans om deze onderzoeksvraag verder te onder de loep te nemen. Het onderzoeksproject loopt tot eind 2022. We willen alle mogelijke pistes verkennen en we werken daarom samen met verschillende betrokkenen: mensen met migratieachtergrond zelf, hogescholen, Actiris en VDAB, werkgevers, beleidsmakers. Daarnaast werken we met transnationale partners: OMAS (Frankrijk) en de stichting Het Begint met Taal (Nederland) .

Voel je je aangesproken door dit thema? Wil je ideeën delen? Of zie je hier een mogelijke samenwerking? Pascaline staat voor je klaar!  

Contact:

Pascaline Mbida 0470/19 79 88  pascaline.mbida@evabxl.be

Partners: Elmer vzw, het Huis van het Nederlands, Erasmus hogeschool Brussel, Odisee Hogeschool en Karel De Grote Hogeschool.

Transnationale partners: Omas en de stichting Het Begint met Taal 

Met steun van ESF Vlaanderen