Terug

Together for a diploma

 

Voorliggend ESF-project wil ertoe bijdragen dat meer (jong)volwassenen (werkend, werkzoekend of inactief) alsnog een diploma behalen dat overeenstemt met hun talenten en hun professionele aspiraties.

Deze ambitie willen we realiseren enerzijds via ervaren coaches die deze (jong)volwassenen begeleiden in hun educatief/professioneel traject en anderzijds via motiverende ondersteuning van peers.

Gemotiveerde personen, hetzij werkend, werkzoekend of gepensioneerd engageren zich vrijwillig als coach van een educatief traject in ruil voor persoonlijke ontplooiing en verrijkende (interculturele) contacten.

Dankzij ESF Vlaanderen krijgt EVA bxl vanaf september 2020 de kans om de onderzoeksactiviteiten en de uitdagingen voor dit projectvoorstel scherp te krijgen. Tegen december 2020 schrijven we deze krachtig uit in een projectdossier. Dit doen we via een service design traject, ondersteund door Twisted Studio. Indien we groen licht krijgen van ESF, kunnen we vanaf februari 2021 aan de slag voor 23 maanden.

Contact:

Veerle Van Kets 02/274 01 90  veerle.vankets@evabxl.be

EVA bxl is hier op haar best als creator.

Met financiële steun van ESF Vlaanderen