Missie

Het hart van EVA bxl klopt voor Brusselaars die leven in volksbuurten. We zijn een sociaal labo met solidaire genen en dito dromen. Welzijn, gelijkheid en vooruitgang creëren voor iedereen: daar staan wij elke dag voor op. Maar voorzieningen en (zorg)systemen zijn vaak
niet afgestemd op de diversiteit en het leven-zoals-het-is in de hoofdstad. Vooral (laaggeschoolde) Brusselaars met weinig inkomen
of een migratieachtergrond verdwijnen in de coulissen.

Kwalitatief onderwijs, warme zorg, degelijke huisvesting, betaald werk, talenten ontplooien: EVA bxl ijvert en knokt voor gelijke kansen en meer welzijn voor iedereen. Samen met alle betrokkenen bedenken, ontwikkelen, testen en evalueren we innovatieve oplossingen in de
vorm van creatieve projecten. Een inclusieve, solidaire samenleving: daar gaan wij voluit voor!

Visie

EVA bxl (respect)eert de dialoog. We detecteren sociale noden en gaan op zoek naar systemische en innovatieve oplossingen. Wat we bedenken, ontwikkelen, testen en evalueren gebeurt in overleg.
Altijd. Met betrokkenen, bewoners, medewerkers en partners. We waken scherp over onze kernwaarden: solidair in diversiteit, creatief en innovatief, co-creatief, en consequent. Zij helpen onze organisatie, onze projecten en onze mensen groeien.

 

EVA bxl helpt iedereen vooruit gaan, ongeacht afkomst, gender, opleiding of welk verschil dan ook. Woorden worden altijd daden en resulteren in innovatieve projecten, voor en door alle betrokkenen.
We werken continu aan een socialer Brussel waar welzijn, gelijkheid en vooruitgang vooropstaan. We leren van anderen en aan anderen. We geven onze opgebouwde kennis en ervaring graag door aan gelijkgestemde organisaties en burgerinitiatieven zodat solidariteit in Brussel een evidentie wordt.

 

De projecten genereren werk, inkomensverhoging en ontplooiingsmogelijkheden. En dat hebben mensen nodig om veerkrachtig in het leven te kunnen staan. Instituties en voorzieningen worden inclusief en bewust. Dat reflecteert op de hele maatschappij. We stimuleren vooruitgang op materieel, persoonlijk en werkvlak. EVA bxl gaat altijd vooruit, maar nooit alleen.