Het 5I-model

Als EVA bxl in de spiegel kijkt, ziet ze een dynamisch model, aanpasbaar aan meerdere contexten. De vijf fasen geven de innovatieve en co-creatieve aanpak van EVA bxl weer. Zij zijn onze leidraad. Hier kunnen we op terug vallen.

Inleven

Sociale innovatie begint bij het erkennen van complexe uitdagingen en begrijpen wie je doelgroep is. Inleving in zowel de problematiek als in je doelgroep is essentieel om relevante oplossingen te ontwikkelen.

Interpreteren

Om op een structurele manier relevante oplossingen vorm te geven, is het van  belang om de problematieken waarmee de doelgroep in contact komt te bekijken vanuit een positieve, ondernemende en oplossingsgerichte bril.

Ideevorming – De Baobab

De Boabab kreeg een nieuwe wending en haar partnerschappen breidde uit. Om hun partnerschap zo sterk en co-constructief mogelijk te maken deed De Baobab beroep op een externe speler, Schoolmakers. Zij faciliteerden dit proces en verfijnden de rollen, ambities en taken van elke actor.

Interpreteren – Entourage noord

Samen met de partners gaan we aan de slag. We leggen onze expertises bij elkaar en exploreren wat de basiselementen en het frame zijn van het project om daar verder op te kunnen bouwen. Door beroep te doen op het social designbureau ‘Namahn’, blijven we de focus van het project behouden. Het resultaat van dit denkproces zijn o.a. persona’s, modellen, etc. die de basis zullen vormen voor de concrete project uitwerking.

Inleven – Cultuursensitieve zorgambassadeurs

Personen met verschillende achtergronden, profielen, etc. hebben hun bevindingen gegeven over de thuiszorg in Brussel. Verzorgsters, mantelverzorgers, senioren,  sleutelfiguren, kortom iedereen kwam aan het woord. Dankzij hen konden we het project cultuursensitieve zorgambassadeurs vormgeven. Zij kennen de zorgcontext in Brussel en weten ook de mazen in het net. Zij vertellen recht vanuit het hart hun bevindingen over de zorg in Brussel. Deze ervaringen voeden niet enkel het project, maar geven EVA bxl als organisatie mee vorm.
Quote: “De meest innoverende projecten zijn de projecten met een sterke participatieve inslag.”

Implementeren – Elmer

In het begin was de boodschap bij Elmer: “ Je moet u conformeren, je moet voldoen aan die eisen”. Dat was te doen volgens hen. Daarom beslisten ze om zich te schikken naar de regelgeving om erkend te worden. Vanaf dan heeft Elmer gebruikgemaakt van de bestaande reglementering. Zij zijn de kantlijnen ervan gaan opzoeken om hun eigen focus te behouden. Deze lijnen zijn er juist om open te rekken, om opzoek te gaan naar verandering en vooruitgang. EVA bxl werkt telkens op de rand van wat mogelijk is.
Quote: “Het is altijd zoeken naar beter, geen enkele moment wordt gezegd: we zijn er.”

Itereren en Valoriseren – Maison Biloba Huis

Dinsdagmiddag 18 december 2018 brachten Koning Filip en Koniging Mathilde een kerstbezoek aan het Maison Biloba Huis. Hierdoor werd niet enkel het project in de spotlights geplaatst, maar waren ook alle senioren in hun nopjes!

Ideevorming

Van een ruwe schets van mogelijkheden naar een concept-idee met duidelijke structuren en grenzen. Een relevant project bewaakt steeds de lijn tussen bewegingsvrijheid, schaalbaarheid en haalbaarheid.

Implementeren

Een idee blijft een idee als er geen actiegericht projectmanagement aan verbonden wordt. Het implementeren, bijsturen en modereren van complexe projectsamenstellingen zijn cruciaal.

Itereren en valoriseren

Welke leerlessen kunnen getrokken worden uit het traject, en voor wie? Zijn er nieuwe opportuniteiten aan het licht gekomen tijdens dit traject? Hoe kunnen we de leerlessen best verspreiden?