Terug

De Baobab

We noemen een kat een kat: het onderwijs heeft nood aan een dynamische aanpak op maat van Brusselse kinderen met diverse achtergronden en thuissituaties. Maar Brusselaars vinden vandaag nog te weinig de weg naar de opleiding – en dus het beroep – van leraar. 

Velen onder hen hebben capaciteiten en goesting in overvloed, maar het ontbreekt hen aan een diploma hoger onderwijs. Via het project De Baobab krijgen ze de kans om als werkstudent- samen met een ervaren  mentor kleuteronderwijzer – meteen aan het werk te gaan. Ze krijgen vier jaar intensieve coaching waarna ze een volwaardig diploma kleuteronderwijs op zak steken. Meer nog: daarna volgt een begeleiding om als volwaardige kleuteronderwijzer(es) in Brussel te beginnen.

Het project De Baobab versterkt de relatie tussen school, kinderen, ouders en buurt door structureel rolmodellen te integreren in het Nederlandstalige Brusselse kleuteronderwijs.

 

 

Contact:

Interesse? Mail naar debaobab@evabxl.be

Partners: het Onderwijscentrum Brussel, de Brusselse lerarenopleidingen kleuteronderwijs van Erasmus Hogeschool Brussel, Huis van het Nederlands en een aantal Brusselse Nederlandstalige basisscholen

Met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest