Terug

Diploma door opleiding en ervaring in de kinderopvang

EVA bxl als partnerorganisatie van Opgroeien in Brussel.

Het project ‘diploma door opleiding en ervaring in de kinderopvang· zorgt ervoor dat aspirant­ kinderbegeleiders via een geco-statuut aan het werk gaan in de Nederlandstalige kinderopvang baby’s en peuters in Brussel, en tegelijk betaald een opleiding volgen bij CVO Brussel, om een kwalificatie als kinderbegeleider te behalen. In het kinderdagverblijf waar ze terecht komen krijgen ze ondersteuning van zowel een leercoach als een buddy. Deze leercoaches en buddy’s worden opgeleid en omkaderd door Opgroeien in Brussel. Eva Bxl draagt bij aan deze opleiding en omkadering als partnerorganisatie van Opgroeien in Brussel.

EVA bxl vormingen voor leercoaches en buddy’s

♠ studiebegeleiding

♣ cultuursensitieve verbindende communicatie

♠ oplossingsgericht denken en handelen

EVA bxl intervisies voor leercoaches en buddy’s

♠ intervisiemomenten

♠ hoe ga ik aan de slag met intervisiemethodieken

 

meer info:

ingrid.pecquet@evabxl.be

0478 56 32 12

voor vacatures kan u terecht bij de vacature databank van VGC – https://www.vgc.be/vacatures/vacatures-werken-voor-ketjes